Các vấn đề mà doanh nghiệp ngành văn phòng luật sư gặp phải trong hoạt động kế toán?

AMIS Kế toán
Không nắm bắt kịp thời doanh thu theo từng loại dịch vụ/ hợp đồng ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh của doanh nghiệp
Không kiểm soát tốt các khoản mục chi phí (công tác phí, chi phí thuê dịch vụ bảo vệ nhân chứng và các khoản mục khác…)
Khó khăn trong việc nắm bắt số liệu và kiểm soát sổ quỹ tiền mặt dẫn đến có thể thất thoát lớn cho đơn vị
Khó khăn trong việc xác định chi phí giá thành của từng hợp đồng tư vấn pháp lý – bào chữa
Mất nhiều thời gian, công sức trong việc theo dõi các khoản mục chi phí (công tác phí, chi phí thuê dịch vụ bảo vệ nhân chứng và các khoản mục khác…)

Lợi ích khi sử dụng MISA AMIS Kế Toán

Nắm bắt doanh thu, chi phí
Nắm bắt doanh thu, chi phí
Cho phép quản lý, cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ chi tiết theo từng dịch vụ/ hợp đồng giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh của doanh nghiệp
Kiểm soát chi phí
Kiểm soát chi phí
Cho phép theo dõi, cung cấp báo cáo chi phí chi tiết theo từng khoản mục chi phí giúp doanh nghiệp rà soát cắt giảm khoản chi phí phát sinh không cần thiết
Xác định chi phí giá thành
Xác định chi phí giá thành
Phần mềm hỗ trợ tốt việc tính giá thành theo từng hợp đồng cung cấp dịch vụ/ hợp đồng thực hiện, từ đó hỗ trợ cung cấp số liệu chi phí, doanh thu, lãi lỗ
Kiểm soát sổ quỹ tiền mặt
Kiểm soát sổ quỹ tiền mặt
Phần mềm cho phép Giám đốc có thể nắm bắt được sổ quỹ tiền mặt mọi lúc mọi nơi qua mobile vô cùng tiện lợi
Quản lý công nợ
Quản lý công nợ
Cho phép quản lý công nợ tạm ứng của khách hàng/ nhân viên theo từng hợp đồng
Theo dõi khoản mục chi phí
Theo dõi khoản mục chi phí
Cho phép theo dõi các khoản mục chi phí (công tác phí, chi phí thuê dịch vụ bảo vệ nhân chứng và các khoản mục khác…)

MISA AMIS Kế toán - Công cụ hỗ trợ đắc lực cho kế toán lĩnh vực văn phòng luật sư

Phần mềm kế toán MISA được doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tin dùng nhất hiện nay, tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn 170.000 khách hàng tổ chức đang sử dụng

Sản xuất
Dịch vụ
Thương mại
Xây lắp

Giải thưởng đạt được

Đăng ký nhận tư vấn,
khám phá sức mạnh đột phá của MISA AMIS Kế toán

MISA AMIS kế toán - giải pháp quản trị tài chính kế toán Online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
phần mềm AMIS Kế toán ngay