Các vấn đề mà ngành truyền thông, quảng cáo gặp phải trong hoạt động kế toán?

AMIS Kế toán
Không nắm bắt kịp thời doanh thu, chi phí, lãi lỗ của từng hợp đồng, để đánh giá kết quả hợp đồng hiện tại và làm căn cứ báo giá cho các hợp đồng tiếp theo
Khó khăn trong việc kiểm soát các khoản mục chi phí (Chi phí nghệ sĩ, Thuê hội trường, công tác phí, Khác,…)
Không quản lý tuổi nợ và hạn nợ để đốc thúc thu hồi công nợ dẫn đến bị chiếm dụng vốn, phát sinh chi phí trích lập dự phòng
Khó khăn trong việc phân bổ chi phí chung (nhân công, khấu hao máy móc thiết bị, CCDC) cho từng hợp đồng dẫn đến dễ sai sót khi tính giá thành
Mất nhiều thời gian, công sức trong việc theo dõi công nợ tạm ứng nhân viên theo từng hợp đồng, dự án

Lợi ích khi sử dụng MISA AMIS Kế Toán

Nắm bắt doanh thu, chi phí
Nắm bắt doanh thu, chi phí
Cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ chi tiết theo từng hợp đồng, dự án nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh và là cơ sở đưa ra chính sách giá phù hợp
Quản lý tuổi nợ và hạn nợ
Quản lý tuổi nợ và hạn nợ
Khi kế toán lập chứng từ bán hàng, phần mềm cho phép khai báo hạn thanh toán và sẽ tự động thống kê lên các báo cáo công nợ theo tuổi nợ và hạn nợ
Kiểm soát các chi phí
Kiểm soát các chi phí
Cho phép theo dõi, cung cấp báo cáo chi phí chi tiết theo từng khoản mục chi phí (Chi phí nghệ sĩ, Thuê hội trường, công tác phí,…)
Phân bổ chi phí chung
Phân bổ chi phí chung
Khi tập hợp chi phí cho từng sự kiện, phần mềm cho phép phân bổ các chi phí chung (nhân công, khấu hao máy móc thiết bị, CCDC) cho các sự kiện
Theo dõi công nợ tạm ứng
Theo dõi công nợ tạm ứng
Cho phép thống kê và cung cấp báo cáo công nợ tạm ứng của nhân viên theo từng hợp đồng, thanh/quyết toán theo từng lần tạm ứng
Theo dõi công nợ nhà cung cấp
Theo dõi công nợ nhà cung cấp
Phần mềm cho phép thống kê và cung cấp báo cáo công nợ phải thu/phải trả theo từng hợp đồng giúp kế toán tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính chính xác Xem tất cả tính năng

MISA AMIS Kế toán - Công cụ hỗ trợ đắc lực cho kế toán lĩnh vực truyền thông, quảng cáo

Phần mềm kế toán MISA được doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tin dùng nhất hiện nay, tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn 170.000 khách hàng tổ chức đang sử dụng

Sản xuất
Dịch vụ
Thương mại
Xây lắp

Giải thưởng đạt được

Đăng ký nhận tư vấn,
khám phá sức mạnh đột phá của MISA AMIS Kế toán

MISA AMIS kế toán - giải pháp quản trị tài chính kế toán Online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
phần mềm AMIS Kế toán ngay