Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực nhựa, giấy, thủy tinh đang gặp phải?

AMIS Kế toán
Không nắm bắt kịp thời doanh thu bán hàng theo từng nhóm hàng, mặt hàng, thị trường
Khó kiểm soát được tình hình thực hiện đơn đặt hàng hoặc hợp đồng để đốc thúc sản xuất
Khó khăn trong việc phân bổ chi phí chung trong quá trình sản xuất cho nhiều đơn đặt hàng
Không đối chiếu được chênh lệch nguyên vật liệu thực tế xuất dùng so với định mức ban đầu dẫn đến tăng giá thành và giảm tính cạnh tranh trên thị trường
Khó khăn trong quản lý được hàng hóa nhận gia công/gửi đi gia công dẫn đến mất thời gian và kiểm soát không chính xác, giảm uy tín với đối tác

Lợi ích khi sử dụng MISA AMIS Kế Toán

Nắm bắt doanh thu, chi phí
Nắm bắt doanh thu, chi phí
Phần mềm cho phép xem được báo cáo doanh thu theo từng hãng, mặt hàng, thị trường để giúp doanh nghiệp phân tích chính xác mặt hàng
Kiểm soát đơn đặt hàng
Kiểm soát đơn đặt hàng
Phần mềm cho phép chọn giao cho đơn đặt hàng nào, từ đó cung cấp báo cáo tình hình giao hàng theo từng đơn đặt hàng để giao hàng đúng tiến độ
Quản lý tồn kho hàng hóa
Quản lý tồn kho hàng hóa
Cho phép kế toán quản lý hàng hóa theo mã quy cách (màu sắc, kích cỡ, chất liệu,…), khi xem báo cáo tồn kho thì sẽ xem được theo từng đặc tính
Đối chiếu nguyên vật liệu
Đối chiếu nguyên vật liệu
Phần mềm cho phép khai báo định mức nguyên vật liệu sản xuất cho từng thành phẩm và tự động tính toán số lượng nguyên vật liệu cần xuất kho để sản xuất
Phân bổ chi phí chung
Phân bổ chi phí chung
Phần mềm cho phép Phân bổ chi phí chung về nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung (khấu hao máy móc, điện nước,…) cho từng đơn đặt hàng
Quản lý hàng hóa gia công
Quản lý hàng hóa gia công
Phần mềm cho phép xem báo cáo hàng tồn kho nhận/gửi gia công và báo cáo tổng hợp tồn kho, chọn thống kê theo hàng nhận giữ hộ, gia công

MISA AMIS Kế toán – Công cụ hỗ trợ đắc lực cho kế toán lĩnh vực nhựa, giấy, thủy tinh

Phần mềm kế toán MISA được doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tin dùng nhất hiện nay, tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn 170.000 khách hàng tổ chức đang sử dụng

Sản xuất
Dịch vụ
Thương mại
Xây lắp

Giải thưởng đạt được

Đăng ký nhận tư vấn,
khám phá sức mạnh đột phá của MISA AMIS Kế toán

MISA AMIS kế toán - giải pháp quản trị tài chính kế toán Online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
phần mềm AMIS Kế toán ngay