Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh đồ uống đang gặp phải?

AMIS Kế toán
Không nắm bắt kịp thời doanh thu bán hàng theo từng hãng, mặt hàng dẫn đến không biết mặt hàng nào kinh doanh tốt hay kém
Khó khăn trong việc quản lý chính sách giá, chính sách chiết khấu cho các nhóm khách hàng, mặt hàng khác nhau
Khó khăn trong việc quản lý tiến độ giao hàng theo từng đơn hàng dẫn tới giao hàng muộn, làm mất uy tín của doanh nghiệp
Khó khăn trong việc quản lý hàng tồn kho theo số lô hạn dùng, đơn vị tính dẫn đến mất thời gian, sai sót trong việc hạch toán, kiểm kê hàng tồn kho
Khó khăn trong việc quản lý chi phí theo từng khoản mục (phí vận chuyển, chi phí bán hàng,…) dẫn tới không cắt giảm được những khoản chi phí không cần thiết

Lợi ích khi sử dụng MISA AMIS Kế Toán

Nắm bắt doanh thu, chi phí
Nắm bắt doanh thu, chi phí
Phần mềm cho phép xem được báo cáo doanh thu theo từng hãng, mặt hàng, thị trường để giúp doanh nghiệp phân tích chính xác mặt hàng
Chính sách giá bán
Chính sách giá bán
Cho phép thiết lập chính sách giá bán, chính sách chiết khấu theo từng khách hàng, từng mặt hàng và tự động áp dụng khi xuất hóa đơn bán hàng
Quản lý đặt hàng
Quản lý đặt hàng
Cho phép chọn giao cho đơn đặt hàng nào, cung cấp báo cáo tình hình giao hàng theo từng đơn đặt hàng (số lượng đã giao/chưa giao, tình trạng)
Theo dõi tồn kho
Theo dõi tồn kho
Cho phép thiết lập, theo dõi nhập xuất tồn của từng vật tư theo số lô hạn dùng và theo nhiều đơn vị tính, tự động quy đổi giữa các đơn vị tính khác nhau
Quản lý chi phí
Quản lý chi phí
Phần mềm cho phép theo dõi, cung cấp báo cáo chi phí chi tiết theo từng khoản mục, thực hiện khai báo các khoản mục chi phí và hạch toán chi phí phát sinh
Lập phiếu xuất kho tổng hợp
Lập phiếu xuất kho tổng hợp
Phần mềm cho phép lập phiếu xuất kho từ nhiều hóa đơn bán hàng giúp dễ dàng quản lý số lượng hàng hóa, giảm thiểu thời gian tính toán, nhập liệu

MISA AMIS Kế Toán - Công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh đồ uống

Phần mềm kế toán MISA được doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tin dùng nhất hiện nay, tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn 170.000 khách hàng tổ chức đang sử dụng

Sản xuất
Dịch vụ
Thương mại
Xây lắp

Giải thưởng đạt được

Đăng ký nhận tư vấn,
khám phá sức mạnh đột phá của MISA AMIS Kế toán

MISA AMIS kế toán - giải pháp quản trị tài chính kế toán Online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
phần mềm AMIS Kế toán ngay