Các vấn đề mà doanh nghiệp Dược phẩm gặp phải trong hoạt động kế toán?

AMIS Kế toán
Chưa quản lý được tồn kho hàng hóa theo số lô và hạn dùng dẫn đến tiêu hủy hàng hóa quá hạn
Không nắm bắt kịp thời doanh thu bán hàng theo từng hãng, mặt hàng để có kế hoạch nhập hàng, bán hàng, marketing
Chưa nắm bắt kịp thời doanh thu theo trình dược viên, cửa hàng, đại lý để động viên, khen thưởng
Chưa quản lý tốt nhập, xuất, tồn hàng hóa theo nhiều đơn vị tính
Gặp khó khăn trong việc tổng hợp đơn đặt hàng từ khách hàng, các cửa hàng, NVKD để tính toán số lượng hàng nhập hàng

Lợi ích khi sử dụng MISA AMIS Kế Toán

Quản lý tồn kho hàng hóa
Quản lý tồn kho hàng hóa
Cho phép theo dõi xuất nhập tồn kho của hàng hóa theo số lô và hạn sử dụng, cung cấp hệ thống báo cáo hàng hóa sắp hết hạn
Doanh thu theo hãng, mặt hàng
Doanh thu theo hãng, mặt hàng
Phần mềm cho phép xem báo cáo doanh thu theo mặt hàng, nhóm hàng hóa dịch vụ, thị trường giúp doanh nghiệp có những chính sách phù hợp
Doanh thu theo trình dược viên
Doanh thu theo trình dược viên
Phần mềm cho phép nhập kèm tên nhân viên bán hàng và mã thống kê theo khu vực bán hàng khi lập chứng từ bán
Quản lý thuốc đã giao
Quản lý thuốc đã giao
Doanh nghiệp sẽ theo dõi mỗi trình dược viên như 1 kho hàng hóa, trình dược viên nào bán hàng chỉ cần chọn đúng kho của trình dược viên đó
Tổng hợp đơn đặt hàng
Tổng hợp đơn đặt hàng
Phần mềm cho phép lập đơn mua hàng từ nhiều đơn đặt hàng của nhiều KH, trình dược viên, cửa hàng, đại lý
Phân bổ chi phí chung
Phân bổ chi phí chung
Phần mềm cho phép Phân bổ chi phí chung về nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung (khấu hao máy móc, điện nước,…) cho từng đơn đặt hàng

MISA AMIS Kế toán - Công cụ hỗ trợ đắc lực cho kế toán lĩnh vực Dược phẩm

Phần mềm kế toán MISA được doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tin dùng nhất hiện nay, tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn 170.000 khách hàng tổ chức đang sử dụng

Sản xuất
Dịch vụ
Thương mại
Xây lắp

Giải thưởng đạt được

Đăng ký nhận tư vấn,
khám phá sức mạnh đột phá của MISA AMIS Kế toán

MISA AMIS kế toán - giải pháp quản trị tài chính kế toán Online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
phần mềm AMIS Kế toán ngay