Các vấn đề mà doanh nghiệp bán lẻ gặp phải trong hoạt động kế toán?

AMIS Kế toán
Khó Quản lý Xuất – Nhập – Tồn kho
Khó khăn trong công tác quản lý công nợ khách hàng theo hóa đơn, đơn hàng, hợp đồng, dự án, nhân viên bán hàng
Khó khăn trong phân bổ chi phí mua hàng cho từng mặt hàng theo nhiều tiêu thức (giá trị, số lượng…)
Khó khăn trong quản lý doanh thu theo mặt hàng, hãng sản xuất, nhân viên, bộ phận kinh doanh, cửa hàng, đại lý, thị trường, đơn hàng, hợp đồng, dự án…

Lợi ích khi sử dụng MISA AMIS Kế Toán

Quản lý Xuất – Nhập – Tồn kho
Quản lý Xuất – Nhập – Tồn kho
Theo dõi và tự động cảnh báo tồn kho tối thiểu từng mặt hàng Đầy đủ PP tính giá xuất kho: Thực tế đích danh
Quản lý công nợ
Quản lý công nợ
Công nợ phải thu khách hàng theo hóa đơn, đơn hàng, hợp đồng, dự án, nhân viên bán hàng và công nợ phải trả nhà cung cấp theo hóa đơn, đơn hàng, hợp đồng, theo dõi công nợ theo tuổi nợ, hạn nợ
Quản lý chi phí
Quản lý chi phí
Tự động phân bổ chi phí mua hàng cho từng mặt hàng theo nhiều tiêu thức (giá trị, số lượng…)
Quản lý doanh thu
Quản lý doanh thu
Cho phép quản lý doanh thu theo mặt hàng, hãng sản xuất, nhân viên, bộ phận kinh doanh, cửa hàng, đại lý, thị trường, đơn hàng, hợp đồng, dự án…
Xác định lãi/lỗ:Tự động tổng hợp lãi/lỗ Theo Đơn hàng hợp đồng, dự án
Xác định lãi/lỗ:Tự động tổng hợp lãi/lỗ Theo Đơn hàng hợp đồng, dự án

Phần mềm kế toán MISA được doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tin dùng nhất hiện nay, tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn 170.000 khách hàng tổ chức đang sử dụng

Sản xuất
Dịch vụ
Thương mại
Xây lắp

Giải thưởng đạt được

Đăng ký nhận tư vấn,
khám phá sức mạnh đột phá của MISA AMIS Kế toán

MISA AMIS kế toán - giải pháp quản trị tài chính kế toán Online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
phần mềm AMIS Kế toán ngay