Tính năng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ chuyên sâu

AMIS Kế toán
LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
Cho phép lập dự toán chi ngân sách theo tháng, năm chi tiết theo từng khoản mục chi phí, từng chi nhánh, phòng ban.
AMIS Kế toán
THEO DÕI CHI PHÍ THỰC TẾ SO VỚI DỰ TOÁN
Lãnh đạo doanh nghiệp dễ dàng theo dõi tình hình chi ngân sách thực tế so với dự toán theo từng khoản mục chi phí, ở từng văn phòng, chi nhánh, bộ phận phòng ban để đưa ra các quyết định điều hành hợp lý.
AMIS Kế toán
TỰ ĐỘNG CẢNH BÁO ĐỊNH MỨC NGÂN SÁCH
Tự động cảnh báo cho kế toán biết khi chi quá định mức ngân sách để dễ dàng kiểm soát việc chi tiêu của chi nhánh, phòng ban, dự báo các khoản chi phí biến động ngoài dự toán giúp doanh nghiệp quản lý chi phí một cách tối ưu, hiệu quả.

Lợi ích khi sử dụng MISA AMIS Kế Toán

Cung cấp đầy đủ các báo cáo quản lý chi phí
Cung cấp đầy đủ các báo cáo quản lý chi phí
Các báo cáo số liệu phân tích chi phí theo từng khoản mục, phòng ban, hợp đồng, chi nhánh
Cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết
Cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết
Thông qua các báo cáo phân tích chi phí, lãnh đạo doanh nghiệp dễ dàng đưa ra các kế hoạch để cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp
Tình hình sử dụng các khoản mục chi phí
Tình hình sử dụng các khoản mục chi phí
Nắm bắt tình hình sử dụng từng khoản mục chi phí để đảm bảo chi tiêu hợp lý trong định mức
So sánh chi phí giữa các kì của năm nay với năm trước
So sánh chi phí giữa các kì của năm nay với năm trước
So sánh chi phí đã chi cùng kì năm nay so với năm trước để biết chi phí có được kiểm soát hiệu quả

Quản lý chi phí dễ dàng, hiệu quả với MISA AMIS

Phần mềm kế toán MISA được doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tin dùng nhất hiện nay, tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn 170.000 khách hàng tổ chức đang sử dụng

Sản xuất
Dịch vụ
Thương mại
Xây lắp

Giải thưởng đạt được

Đăng ký nhận tư vấn,
khám phá sức mạnh đột phá của MISA AMIS Kế toán

MISA AMIS kế toán - giải pháp quản trị tài chính kế toán Online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
phần mềm AMIS Kế toán ngay