Tính năng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ chuyên sâu

AMIS Kế toán
KHAI BÁO ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ
Cho phép khai báo đối tượng tập hợp chi phí theo từng phương pháp tính giá thành. Phần mềm giải thích từng loại đối tượng tập hợp chi phí áp dụng với phương pháp tính giá thành nào để kế toán biết và lựa chọn.
AMIS Kế toán
TỰ ĐỘNG TỔNG HỢP CHI PHÍ PHÁT SINH TRỰC TIẾP
Khi tính giá thành, chương trình sẽ tự động tổng hợp các chi phí phát sinh trực tiếp (thông thường chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp) cho từng đối tượng tập hợp chi phí.
AMIS Kế toán
TỰ ĐỘNG PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG
Với những chi phí phát sinh chung cho nhiều thành phẩm hay nhiều giai đoạn (như chi phí Khấu hao TSCĐ, chi phí phân bổ CCDC…) thì chương trình tự động tổng hợp và phân bổ cho các đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành.

Lợi ích khi sử dụng MISA AMIS Kế Toán

Tự động tính giá thành
Tự động tính giá thành
Tự động tính giá thành theo từng phương pháp và tự động cập nhật giá thành từng sản phẩm cho những lần nhập kho, xuất kho
Đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp
Đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp
Cho phép đánh giá sản phẩm dở dang theo: Sản phẩm hoàn thành tương đương; Theo nguyên vật liệu trực tiếp; Theo định mức
Đầy đủ sổ sách theo quy định
Đầy đủ sổ sách theo quy định
Cung cấp các báo cáo giá thành theo đúng quy định của nhà nước: Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ,… và nhiều báo cáo quản trị khác như: Sổ chi tiết tài khoản thống kê theo đối tượng tập hợp chi phí… và theo từng tài khoản chi phí, tổng hợp lãi lỗ theo công trình
Tự động kết chuyển chi phí
Tự động kết chuyển chi phí
Tự động kết chuyển chi phí sản xuất theo từng đối tượng tập hợp chi phí sang tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (154) để tính giá thành sản phẩm, tự động nghiệm thu các công trình vụ việc, đơn hàng, hợp đồng

Tính giá thành nhanh chóng hơn với MISA AMIS Kế Toán

Phần mềm kế toán MISA được doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tin dùng nhất hiện nay, tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn 170.000 khách hàng tổ chức đang sử dụng

Sản xuất
Dịch vụ
Thương mại
Xây lắp

Giải thưởng đạt được

Đăng ký nhận tư vấn,
khám phá sức mạnh đột phá của MISA AMIS Kế toán

MISA AMIS kế toán - giải pháp quản trị tài chính kế toán Online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
phần mềm AMIS Kế toán ngay