06 Việc Kế toán, Nhân sự cần làm trong tháng 11/2018

24/10/2018

Loading

Các doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý đến 6 đầu việc của kế toán, nhân sự trong tháng 11/2018 dưới đây.

1. Trước ngày 03/11/2018:

 • Thông báo tình hình biến động lao động
 • Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015.

2. Hạn cuối là ngày 20/11/2018:

 • Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 10/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng
 • Căn cứ pháp lý: Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

3. Hạn cuối là ngày 20/11/2018:

 • Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 10/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng
 • Căn cứ pháp lý: Điểm a Khoản 3 Điều 10 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013.

nộp thuế

4. Hạn cuối là ngày 20/11/2018:

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.
 • Căn cứ pháp lý: Điều 27 Thông tư 39/2014 và Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014.

5. Hạn cuối là ngày 30/11/2018:

 • Đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng
 • Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 7 của Quy trình kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

6. Cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động:

 • Đóng kinh phí công đoàn, dù doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức Công đoàn vẫn phải nộp 2% trên quỹ tiền lương là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào kinh phí Công đoàn.
 • Căn cứ pháp lý: Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013.

Nguồn: Thuvienphapluat

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Xem tất cả