Tags Kế toán

Kế toán, Nhân sự cần làm 08 công việc sau trong...

Kế toán, Nhân sự các doanh nghiệp cần chú ý để thực hiện đúng 08 công việc sau trong tháng 03/2019. 1. Nộp hồ sơ...

5 Kinh nghiệm quyết toán thuế đối với chủ doanh nghiệp...

Khi quyết toán thuế chủ doanh nghiệp và kế toán cần lưu ý những gì? Dưới đây là 05 kinh nghiệm khi quyết toán thuế...

06 Việc quan trọng Kế toán, Nhân sự cần làm trong...

Trong tháng 02/2019, những người làm công tác Nhân sự, Kế toán cần làm 06 công việc quan trọng dưới đây. 1. Thông báo tình...

5 Tin pháp luật đáng chú ý nhất trong tháng 01/2019

Kế toán và Nhân sự cần lưu ý những quy định, chính sách mới này được áp dụng từ tháng 01/2019 I. NLĐ thuộc trường...

06 Điều kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 01/2019

Những người làm công tác Nhân sự, Kế toán cần làm 06 công việc quan trọng này trong tháng 01/2019. 1. Trước ngày 03/01/2019 Thông báo...

06 Việc Kế toán, Nhân sự cần làm trong tháng 12/2018

Trong tháng 12/2018, nhân viên kế toán, nhân sự cần đặc biệt chú ý 6 công việc dưới đây để có kế hoạch triển...

06 Việc Kế toán, Nhân sự cần làm trong tháng 11/2018

Các doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý đến 6 đầu việc của kế toán, nhân sự trong tháng 11/2018 dưới đây. 1. Trước ngày...

5 Thách thức hàng đầu của bộ phận kế toán hiện...

Kể từ khi Việt Nam mở cửa hội nhập với Thế giới, những cơ hội và thách thức đối với bộ phận kế toán...