Tags Quản trị khách hàng

Học được gì từ hệ thống CRM của Vinamilk?

Khách hàng luôn là trọng tâm nỗ lực của marketing, bán hàng, phát triển sản phẩm, định hướng phát triển tương lai của bất...

5 sai lầm của doanh nghiệp khi quản trị khách hàng...

Muốn doanh số tốt, quản trị khách hàng phải tốt. Thế nhưng một thực trạng dễ thấy, nhiều doanh nghiệp đang sử dụng sai...
×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng