Công ty cổ phần MISA Tất cả sản phẩm MISA
Tags Quản trị khách hàng

Học được gì từ hệ thống quản trị khách hàng CRM...

Khách hàng luôn là trọng tâm nỗ lực của marketing, bán hàng, phát triển sản phẩm, định hướng phát triển tương lai của bất...

5 sai lầm của doanh nghiệp khi quản trị khách hàng...

Muốn doanh số tốt, quản trị khách hàng phải tốt. Thế nhưng một thực trạng dễ thấy, nhiều doanh nghiệp đang sử dụng sai...
Liên hệ mua hàng
090 488 5833