Công ty cổ phần MISA Tất cả sản phẩm MISA
Tags Quản trị bán hàng
hoạt động bán hàng

Chấm điểm hoạt động bán hàng dựa vào quy tắc 30-30-50...

Trong bán hàng, thông tin là sức mạnh. Và mặc dù không thể có được các số liệu chính xác của đối thủ cạnh...
quản trị bán hàng

Quản trị bán hàng: Những điều doanh nghiệp PHẢI BIẾT!

Quản trị bán hàng trong doanh nghiệp hiện nay vô cùng phổ biến. Vị trí này vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp và...

Xu hướng tự động hóa marketing, bán hàng và chăm sóc...

Xu hướng tự động hóa marketing, bán hàng và chăm sóc sau bán hướng đến sự hài lòng và trải nghiệm tốt nhất cho...

Giải quyết công tác quản trị bán hàng bằng phần mềm...

1. Quản lý tiếp thị Tổ chức chiến dịch tiếp thị đa kênh nhanh chóng, hiệu quả, giảm thiểu chi phí bằng các công...
Liên hệ mua hàng
090 488 5833