Tags Quản lý điều hành

Quản trị công việc mọi lúc, mọi nơi với AMIS TMS...

AMIS.TMS Mobile là phiên bản Mobile hỗ trợ đắc lực cho cấp lãnh đạo, quản lý trong công tác điều hành như: giao việc...

Theo dõi, quản lý và đánh giá công việc giao cho...

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn tại các doanh nghiệp, MISA AMIS phát triển chuyên sâu ứng dụng AMIS Công việc - giúp...
×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng