Tags Quản lý điều hành

Một số kinh nghiệm trong quản lý và vận hành doanh...

Việc vận hành một cỗ máy lớn như các công ty đa chi nhánh đồng nghĩa với càng nhiều vấn đề nảy sinh. Một...

Quản trị công việc mọi lúc, mọi nơi với AMIS TMS...

AMIS.TMS Mobile là phiên bản Mobile hỗ trợ đắc lực cho cấp lãnh đạo, quản lý trong công tác điều hành như: giao việc...

Theo dõi, quản lý và đánh giá công việc giao cho...

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn tại các doanh nghiệp, MISA AMIS phát triển chuyên sâu ứng dụng AMIS Công việc - giúp...