Tags Odoo crm

Odoo CRM là gì? Phân tích ưu, nhược điểm của Odoo...

Odoo CRM là phân hệ quan trọng trong tổng thể phần mềm quản trị doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu chính là quản lý...
×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng