Tags Nghệ thuật lãnh đạo

Áp dụng nghệ thuật lãnh đạo và quản lý vào công...

Lãnh đạo là một tố chất mang tính nghệ thuật và khoa học của mỗi con người. Để có thể phát huy tố chất...
7 nguyên tắc nghệ thuật lãnh đạo

7 Nguyên tắc của nghệ thuật lãnh đạo

Những nhà lãnh đạo xuất phát từ nhiều tầng lớp khác nhau. Mỗi nhà lãnh đạo đều tạo cho mình những nghệ thuật lãnh...
×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng