Tags Mô hình truyền thông
Hướng dẫn chi tiết lập kế hoạch truyền thông marketing tích hợp IMC

Hướng dẫn chi tiết lập kế hoạch truyền thông marketing tích...

Lập kế hoạch truyền thông marketing tích hợp IMC là quá trình các doanh nghiệp sử dụng đa kênh, tận dụng tối đa các...

Mô hình AISAS: Ứng dụng và triển khai trong hoạt động...

Mô hình AISAS được biết đến là một phương pháp phổ biến, ứng dụng được dưới nhiều bối cảnh khác nhau của doanh nghiệp....
×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng