Tags Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Unilever

“Biết người biết ta – trăm trận trăm thắng“ – Bài...

Xuất hiện lần đầu tiên trên Tạp chí Kinh doanh Harvard năm 1979, mô hình 5 áp lực cạnh tranh nhanh chóng được Unilever...
×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng