Tags Lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng là gì? Công thức tính và các yếu...

Lợi nhuận ròng phản ánh rõ nét hiệu quả hoạt động kinh doanh và phần tiền cuối cùng mà người sở hữu công ty...