Tags Lãnh đạo & quản lý
nghệ thuật lãnh đạo của donal Trump

Nghệ thuật lãnh đạo của Donald Trump

Nhắc tới Donald Trump, vị tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ, chúng ta phải thừa nhận rằng, những cống hiến mà ông mang...
×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng