Tags Customer và consumer

Customer và consumer là gì? Cách phân biệt chính xác nhất

Customer và consumer vẫn là 2 khái niệm gây nhầm lẫn đối với nhiều doanh nghiệp. Vậy 2 khái niệm customer là gì? Consumer...
×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng