Tags Chuỗi cung ứng của nike
chuỗi cung ứng của Nike

Chuỗi cung ứng của Nike – Mô hình cung ứng hiệu...

Kể từ năm 2001 đến nay, Nike luôn lọt top chuỗi cung ứng toàn cầu theo đánh giá của các tổ chức, chuyên gia...
×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng