Tags Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên

Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên xử lý như...

Việc chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên để nhân viên thực hiện các công việc như mua hàng, đi công tác, tiếp...
×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng