Tags Chỉ số đo lường
net promoter score là gì

NPS là gì? 5 cách cải thiện chỉ số Net Promoter...

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": } Chỉ số Net Promoter Score đóng vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp có thể...