Tags Chỉ số đo lường
net promoter score là gì

NPS là gì? 5 cách cải thiện chỉ số Net Promoter...

Chỉ số Net Promoter Score đóng vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp có thể đo lường được mức độ hài lòng cũng như...
×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng