Tags C&B

Cách quản lý và khen thưởng nhân viên chỉ có ở...

Tại Vingroup, các cán bộ lãnh đạo, phải đào tạo cấp dưới 52 giờ/năm; 1 nhân viên 1 năm phải đào tạo 100 giờ. Đối...

Vì sao thưởng phạt phân minh mà nhân viên vẫn không...

Nếu không thưởng - phạt thích đáng, có tình, có lý và khiến nhân viên tâm phục khẩu phục, nhà lãnh đạo chẳng những...
Nhóm công việc về tuyển dụng nhân sự

Nhân sự là gì? Công việc bộ phận nhân sự như...

Công việc nhân sự bao gồm rất nhiều công việc liên quan đến quản lý con người, bao gồm tuyển dụng, kế hoạch lương...
Đào tạo và phát triển nhân sự

Tìm hiểu phòng nhân sự gồm những bộ phần nào?

Phòng nhân sự là một phần không thể thiếu của một doanh nghiệp. Đây là bộ phận quản lý tất cả những gì liên...

Phần mềm quản lý tiền lương MISA AMIS Nhân sự

Phần mềm quản lý nhân sự MISA AMIS Nhân sự giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình quản lý tiền lương, giảm thiểu...