Công ty cổ phần MISA Tất cả sản phẩm MISA
Tags Khen thưởng & vi phạm

Vì sao người quản lý phải thường xuyên đánh giá nhân...

Đánh giá năng lực nhân viên như thế nào để họ tâm phục khẩu phục? Làm sao chọn được đúng người để tạo điều...

Quản lý quyết định khen thưởng trên Phần mềm MISA AMIS

MISA AMIS giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ các quyết định khen thưởng dành cho nhân viên hoặc các phòng ban/bộ phận trong...

Quản lý sự cố, kỷ luật trên Phần mềm MISA AMIS

MISA AMIS cho phép doanh nghiệp quản lý các vi phạm kỷ luật hoặc tai nạn lao động phát sinh liên quan đến nhân...

Giải quyết thủ tục cho nhân viên nghỉ việc nhanh, gọn...

AMIS giúp doanh nghiệp quản lý các yêu cầu nghỉ việc, giải quyết các thủ tục cần thiết đối với những nhân viên xin...
Liên hệ mua hàng
090 488 5833