Công ty cổ phần MISA Tất cả sản phẩm MISA
Tags Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử đã sẵn sàng trên Phần mềm quản...

Phân hệ quản lý hóa đơn trên phần mềm quản trị doanh nghiệp MISA AMIS giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ việc phát...
hóa đơn điện tử

Lợi bất cập hại cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn...

1. Bất cập khi doanh nghiệp vẫn sử sử dụng hóa đơn giấy Đã 6 tháng kể từ ngày nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về...

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã được Chính phủ ban...

Từ 01/01/2018 mở rộng nhiều đối tượng sử dụng hóa đơn...

Vừa qua Bộ Tài Chính đã công bố dự thảo Nghị định mới về hóa đơn dự kiến sẽ thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP...
Liên hệ mua hàng
090 488 5833