Tags Hành vi khách hàng
hành vi mua của khách hàng

Phân tích hành vi mua của khách hàng trong môi trường...

Sự phát triển vượt bậc của internet đã tạo nên những thay đổi lớn trong thói quen và hành vi mua của khách hàng....