Công ty cổ phần MISA Tất cả sản phẩm MISA
Tags đào tạo tài chính
KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Review top 3 khóa học Giám đốc tài chính tốt nhất...

Chân dung của một Giám đốc tài chính (CFO) chuyên nghiệp thời 4.0 không chỉ là một chức danh hay người tổng hợp số...
Liên hệ mua hàng
090 488 5833