Tags Chiến lược marketing của Xiaomi
Chiến lược marketing của Xiaomi tại Việt Nam

Chiến lược marketing của Xiaomi Việt Nam: Không ngại “Chơi lớn”

Mặc dù là cái tên đến sau, nhưng với chiến lược marketing của Xiaomi khác biệt “giá thành thấp - chất lượng cao” nhiều...
×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng