Tags Báo cáo chuyên ngành

[Báo cáo BSC] Top những ngành được hưởng lợi khi nền...

Theo đó, các nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp là bất động sản, vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu, hàng không, bán lẻ...