Tags 8P MARKETING
8P MARKETING

8P Marketing Mix – Phương pháp tiếp cận cho chiến lược...

Cùng với sự chuyển dịch marketing từ 1.0 đến 4.0 hay 5.0, mô hình marketing 4P 6P, 7P, 8P hay 9P liên tục được...
×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng