Giới thiệu về luật sư Lưu Xuân Vĩnh, người tư vấn về giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử

Dưới đây là một số thông tin giới thiệu về Luật sư Lưu Xuân Vĩnh – Luật sư điều hành công ty Luật Asia Legal. Ông là diễn giả chính của buổi webinar “Hợp đồng điện tử – Giá trị pháp lý và quy trình triển khai thực tế” và là tác giả đưa ra các thông tin tư vấn đề hợp đồng điện tử cho MISA.

luật sư Lưu Xuân Vĩnh

 

 01/07/1982

 Nam

 

Số điện thoại: 0916263656

Địa chỉ văn phòng: Tầng 7, Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay, Đường Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 

giới thiệu về luật sư lưu xuân vĩnh

CHỨC DANH

 • Hoà giải viên

CƠ QUAN CÔNG TÁC

 • Luật sư điều hành, Công ty Luật Asia Legal

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

 • Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội
 • Cử nhân, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

 • Xây dựng
 • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Thực phẩm và Đồ uống
 • Vận tải đường thuỷ và Đóng tàu
 • Lao động và bảo hiểm
 • Công nghệ thông tin
 • Điện – Điện tử
 • Vận tải đường bộ và Phương tiện đường bộ
 • Năng lượng
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Phá sản và xử lý nợ
 • Sở hữu trí tuệ

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

 • Hoà giải viên Việt Nam

NGÔN NGỮ SỬ DỤNG

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

Facebook: https://www.facebook.com/luuvinh.asialegal

Một số thông tin khác về luật sư Lưu Xuân Vĩnh:

https://vicmc.vn/hoa-giai-vien/ls-luu-xuan-vinh/

https://nhanlucnganhluat.vn/luat-su/luu-xuan-vinh-AP0253.html

https://www.meinvoice.vn/tin-tuc/12404/hop-dong-dien-tu-gia-tri-phap-ly-va-quy-trinh-trien-khai/

Thông tin về buổi hội thảo tư vấn của Luật sư Vĩnh:

https://www.youtube.com/watch?v=39m32qcAGBY

hội thảo về hợp đồng điện tử do luật sư Lưu Xuân Vĩnh làm diễn giả