Tính năng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ chuyên sâu

AMIS Kế toán
TỰ ĐỘNG HÓA TÁC NGHIỆP VỚI KẾ TOÁN
Ngay sau khi Kế toán lập Phiếu thu, Phiếu chi thì chương trình sẽ chuyển các Phiếu Thu/Chi đó sang cho Thủ quỹ. Thủ quỹ chỉ cần kiểm tra thông tin trên Phiếu thu, Phiếu chi rồi ghi vào Sổ quỹ mà không mất công nhập liệu lại.
AMIS Kế toán
TỰ ĐỘNG ĐỐI CHIẾU SỔ QUỸ VÀ SỔ KẾ TOÁN TIỀN MẶT
Chương trình tự động đối chiếu và phát hiện chênh lệch giữa Sổ chi tiết tiền mặt và Sổ quỹ. Giúp Kế toán kịp thời xử lý sai lệch, đảm bảo tính đúng đắn của số liệu.
AMIS Kế toán
TỰ ĐỘNG XỬ LÝ CHÊNH LỆCH THỪA THIẾU SAU KIỂM KÊ QUỸ
Căn cứ vào thực tế kiểm kê thừa hay thiếu, hệ thống tự động sinh ra Phiếu thu/Phiếu chi tương ứng.

Lợi ích khi sử dụng MISA AMIS Kế Toán

Truy xuất chứng từ gốc
Truy xuất chứng từ gốc
Cho phép thủ quỹ xem được sổ quỹ theo từng loại tiền, truy xuất lại chứng từ gốc đã nhập để kiểm tra ngay khi đang xem báo cáo
Đầy đủ chứng từ
Đầy đủ chứng từ
Tự động xuất hiện toàn bộ thông tin về chứng từ, thủ quỹ chỉ cần kiểm đếm tiền thực tế rồi ghi vào Sổ quỹ chứng từ thu chi mà không cần nhập liệu lại
Tự động xử lý chênh lệch
Tự động xử lý chênh lệch
Tự động xử lý chênh lệch theo kết quả kiểm kê: Thêm nhanh Phiếu thu nếu phát hiện thừa, Thêm Phiếu chi nếu phát hiện thiếu
Xem ngay sổ quỹ tiền mặt
Xem ngay sổ quỹ tiền mặt
Cho phép thủ quỹ xem được sổ quỹ theo từng loại tiền, truy xuất lại chứng từ gốc đã nhập để kiểm tra ngay khi đang xem báo cáo

Tác nghiệp giữa kế toán và thủ quỹ đơn giản hơn với MISA AMIS Kế toán

Phần mềm kế toán MISA được doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tin dùng nhất hiện nay, tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn 170.000 khách hàng tổ chức đang sử dụng

Sản xuất
Dịch vụ
Thương mại
Xây lắp

Giải thưởng đạt được

Đăng ký nhận tư vấn,
khám phá sức mạnh đột phá của MISA AMIS Kế toán

MISA AMIS kế toán - giải pháp quản trị tài chính kế toán Online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
phần mềm AMIS Kế toán ngay