Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực may mặc đang gặp phải?

AMIS Kế toán
Không nắm bắt kịp thời doanh thu bán hàng theo từng hãng, mặt hàng, nhân viên tiếp thị dẫn đến không biết mặt hàng nào kinh doanh tốt hay kém
Khó khăn trong việc tổng hợp đơn đặt hàng từ khách hàng, các cửa hàng, đại lý để tính toán số lượng hàng nhập
Khó khăn trong việc áp dụng chính sách giá, chính sách chiết khấu khác nhau cho các nhóm khách hàng, đại lý, mặt hàng khác nhau
Khó khăn trong việc quản lý chi phí theo từng khoản mục (vận chuyển, thuê cửa hàng,…) dẫn tới mất nhiều thời gian, công sức
Khó khăn trong quản lý nhập/xuất/tồn hàng hóa gia công dẫn đến thất thoát hàng hóa

Lợi ích khi sử dụng MISA AMIS Kế Toán

Nắm bắt doanh thu, chi phí
Nắm bắt doanh thu, chi phí
Phần mềm cho phép xem được báo cáo doanh thu theo từng hãng, mặt hàng, thị trường để giúp doanh nghiệp phân tích chính xác mặt hàng
Tổng hợp đơn đặt hàng
Tổng hợp đơn đặt hàng
Cho phép tổng hợp số lượng hàng hóa từ nhiều đơn đặt hàng của các cửa hàng, đại lý, khách hàng để tiến hành nhập hàng cho phù hợp
Quản lý chính sách giá
Quản lý chính sách giá
Cho phép thiết lập chính sách giá bán, chính sách chiết khấu và tự động áp chính sách giá, chiết khấu đã thiết lập khi xuất hóa đơn bán hàng
Quản lý chi phí theo khoản mục
Quản lý chi phí theo khoản mục
Cho phép khai báo các khoản mục chi phí và hạch toán chi phí phát sinh theo các khoản mục này và cung cấp các báo cáo tổng hợp, chi tiết chi phí theo khoản mục
Quản lý tồn kho hàng hóa
Quản lý tồn kho hàng hóa
Cho phép thiết lập, phân loại hàng hóa nhận giữ hộ/gia công từ đó cung cấp báo cáo xuất/nhập tồn kho của hàng giữ hộ/gia công chi tiết theo từng đối tượng khách hàng
Đối chiếu NVL thực tế
Đối chiếu NVL thực tế
Cho phép khai báo định mức NVL sản xuất và tự động tính toán số lượng NVL cần xuất kho. Cung cấp báo cáo chênh lệch giữa xuất dùng thực tế và định mức để điều chỉnh kịp thời tránh lãng phí

MISA AMIS – Công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp lĩnh vực may mặc

Phần mềm kế toán MISA được doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tin dùng nhất hiện nay, tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn 170.000 khách hàng tổ chức đang sử dụng

Sản xuất
Dịch vụ
Thương mại
Xây lắp

Giải thưởng đạt được

Đăng ký nhận tư vấn,
khám phá sức mạnh đột phá của MISA AMIS Kế toán

MISA AMIS kế toán - giải pháp quản trị tài chính kế toán Online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
phần mềm AMIS Kế toán ngay