Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin đang gặp phải?

AMIS Kế toán
Không nắm bắt kịp thời doanh thu bán hàng theo từng nhân viên dẫn đến giảm hiệu quả kinh doanh
Khó khăn trong việc theo dõi tiến độ thanh toán của từng hợp đồng để có kế hoạch thu hồi công nợ kịp thời
Khó khăn trong việc kiểm soát các khoản mục chi phí (chi phí lương kỹ sư, lập trình viên, khấu hao trang thiết bị, chi phí marketing,…) để cắt giảm được những khoản chi phí không cần thiết
Mất nhiều thời gian, dễ nhầm lẫn trong xử lý chênh lệch tỷ giá
Khó khăn trong việc phân bổ chi phí chung (nhân công, khấu hao máy móc thiết bị, CCDC) cho từng hợp đồng

Lợi ích khi sử dụng MISA AMIS Kế Toán

Nắm bắt doanh thu, chi phí
Nắm bắt doanh thu, chi phí
Phần mềm cho phép xem được báo cáo doanh thu theo từng nhân viên, thị trường để giúp doanh nghiệp phân tích chính xác và đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả
Theo dõi tiến độ thanh toán
Theo dõi tiến độ thanh toán
Cho phép khai báo hạn thanh toán, tự động thống kê lên các báo cáo công nợ theo tuổi nợ và hạn nợ từ đó thu hồi công nợ kịp thời
Kiểm soát chi phí
Kiểm soát chi phí
Cho phép theo dõi, cung cấp báo cáo chi phí chi tiết theo từng khoản mục chi phí giúp lãnh đạo doanh nghiệp phân tích và kiểm soát
Xử lý chênh lệch tỉ giá
Xử lý chênh lệch tỉ giá
Phần mềm cho phép hạch toán đa ngoại tệ và tự động xử lý, hạch toán chênh lệch tỷ giá khi có phát sinh
Phân bổ chi phí chung
Phân bổ chi phí chung
Cho phép phân bổ các chi phí chung cho các hợp đồng theo nhiều tiêu thức khác nhau
Theo dõi công nợ
Theo dõi công nợ
Cho phép thống kê và cung cấp báo cáo công nợ phải thu/phải trả theo từng hợp đồng

MISA AMIS Kế toán – Công cụ hỗ trợ đắc lực cho kế toán lĩnh vực công nghệ thông tin

Phần mềm kế toán MISA được doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tin dùng nhất hiện nay, tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn 170.000 khách hàng tổ chức đang sử dụng

Sản xuất
Dịch vụ
Thương mại
Xây lắp

Giải thưởng đạt được

Đăng ký nhận tư vấn,
khám phá sức mạnh đột phá của MISA AMIS Kế toán

MISA AMIS kế toán - giải pháp quản trị tài chính kế toán Online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
phần mềm AMIS Kế toán ngay