Các vấn đề mà doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe, làm đẹp gặp phải trong hoạt động kế toán?

AMIS Kế toán
Khó Quản lý Xuất – Nhập – Tồn kho
Khó khăn trong công tác quản lý công nợ khách hàng theo hóa đơn, đơn hàng, hợp đồng, dự án, nhân viên bán hàng
Khó khăn trong phân bổ chi phí mua hàng cho từng mặt hàng theo nhiều tiêu thức (giá trị, số lượng…)
Khó khăn trong quản lý doanh thu theo mặt hàng, hãng sản xuất, nhân viên, bộ phận kinh doanh, cửa hàng, đại lý, thị trường, đơn hàng, hợp đồng, dự án…

Lợi ích khi sử dụng MISA AMIS Kế Toán

Nắm bắt doanh thu
Nắm bắt doanh thu
Cho phép xem được báo cáo doanh thu theo khách hàng, loại dịch vụ, mặt hàng, kênh bán hàng và nắm bắt doanh số theo từng nhân viên bán hàng/thực hiện
Quản lý kho theo hạn dùng
Quản lý kho theo hạn dùng
Cho phép quản lý chi tiết hạn sử dụng từng mã hàng hóa đồng thời cung cấp tồn kho theo hạn sử dụng để xuất dùng kịp thời, tránh thiệt hại hàng hóa
Kiểm soát chi phí
Kiểm soát chi phí
Cho phép hạch toán chi phí theo từng khoản mục (thuê nhân viên, cơ sở vật chất, mua dịch vụ đầu vào, vật tư làm đẹp, dịch vụ quảng cáo,…) và cung cấp báo cáo phân tích chi phí

MISA AMIS Kế toán - Công cụ hỗ trợ đắc lực cho kế toán lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Phần mềm kế toán MISA được doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tin dùng nhất hiện nay, tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn 170.000 khách hàng tổ chức đang sử dụng

Sản xuất
Dịch vụ
Thương mại
Xây lắp

Giải thưởng đạt được

Đăng ký nhận tư vấn,
khám phá sức mạnh đột phá của MISA AMIS Kế toán

MISA AMIS kế toán - giải pháp quản trị tài chính kế toán Online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
phần mềm AMIS Kế toán ngay