Tài chính - kế toán Kế toán cho giám đốc Bốn kỹ năng quản lý tài chính cơ bản người quản lý...

Quản lý tài chính bao gồm từ việc lập kế hoạch để sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, xuyên suốt quá trình thực hiện dự án để đảm bảo việc thực hiện đi đúng với kế hoạch và mục tiêu đề ra, đồng thời phải theo dõi và điều chỉnh đúng lúc, quản lý quá trình thu chi, công nợ của khách hàng, đối tác… để từ đó cập nhật các báo cáo chính xác cho cấp trên cũng như lãnh đạo công ty.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia tài chính, để trở thành một người quản lý tốt, trước hết bạn cần nắm vững những kiến thức quản lý tài chính cơ bản sau đây để tránh lãng phí nguồn nhân lực và đưa ra những quyết định sai lầm gây ảnh hưởng đến hiệu quả của công ty hay thậm chí là thua lỗ.

  • Các vấn đề về kiểm soát tài chính bao gồm dòng tiền vào và ra, doanh thu, lợi nhuận và các chi phí của doanh nghiệp
  • Hiểu rõ các thông số trên báo cáo tài chính của công ty
  • Biết lập kế hoạch tài chính và dự trù ngân sách cho các kế hoạch thực thi
  • Biết phân tích tài chính của các dự toán kinh doanh cũng như ảnh hưởng tài chính đến hiệu quả đầu tư

1. Phân biệt tiền mặt và tiền trong tài khoản khi quản lý tài chính

Có hai phương thức kế toán dùng để lưu lại các giao dịch: tiền mặt và chuyển khoản. Việc nắm được sự khác nhau giữa hai phương thức này giúp các bậc quản lý có thể quản lý dòng tiền thu chi, nghĩa vụ đối với các nhà đầu tư cũng như các khoản phải thu đối với khách hàng.

2. Các báo cáo tài chính cơ bản trong quản lý tài chính

Cụ thể các quản lý cần nắm được các thông tin như sau:

  • Ý nghĩa các thông tin được trình bày trong báo cáo tài chính?
  • Những hoạt động bạn có liên quan được phản ánh trong báo cáo tài chính như thế nào?
  • Liệu công ty bạn có sử dụng một mẫu báo cáo tài chính khác dành riêng cho báo cáo nội bộ?
  • Bạn có hiểu được việc sử dụng báo cáo tài chính này để tăng hiệu quả tài chính và hoạt động cho kỳ sau?

báo cáo tài chính

3. Dự trù ngân sách là công việc quan trọng của quản lý tài chính

Các nhà quản lý cần phải biết lên dự trù ngân sách, các lượng tài nguyên mà bạn cần để có thể đạt được các mục tiêu và kế hoạch hành động cho năm tài chính tiêp theo. Trong quá trình lên dự trù ngân sách, bạn cần phải trả lời được câu hỏi là các nguồn lực này sẽ được sử dụng như thế nào và liệu có thể sử dụng hiệu quả hơn như thế nào? Các khoản chi cần phải hợp lý, phù hợp với kế hoạch hành động cũng như chiến lược chung của công ty trong năm tài chính tới.

4. Phân tích tài chính vốn đầu tư và các dự án chiến lược

Các nhà quản lý nên nắm được khái niệm lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI) , hoàn vốn, giá trị hiện tại ròng (NPV) và tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR). Các nhà quản lý nên hiểu được các tác động tài chính từ các quyết định của mình và làm thế nào để sử dụng các thông tin tài chính này để cải thiện hiệu suất của công ty họ.

kỹ năng quản lý tài chính

Kỹ năng quản lý tài chính là một kỹ năng không thể thiếu mà các nhà quản lý cần có để đảm bảo các quyết định của họ đưa ra là hợp lý và góp phần tăng doanh thu cũng như lợi nhuận cho công ty.

Phần mềm kế toán online AMIS kế toán hỗ trợ doanh nghiệp tự động tổng hợp chi phí phát sinh trực tiếp cho từng đối tượng tập hợp chi phí; tự động phân bổ chi phí sản xuất chung liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí và tự động tính giá thành theo từng phương pháp tính giá thành.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]