Tự động hạch toán hóa đơn đầu ra với Trợ lý trí tuệ nhân tạo AVA trên phần mềm kế toán online MISA AMIS

02/05/2024

Loading

Trước đây, AMIS Kế toán đã đáp ứng tính năng lấy dữ liệu hóa đơn đầu ra từ MISA meInvoice về AMIS Kế toán để thực hiện lập các chứng từ hạch toán. Tuy nhiên đối với từng hóa đơn, nếu có phát sinh thêm khách hàng/vật tư hàng hóa mới thì người dùng cần thực hiện thêm thủ công các danh mục mới này hoặc chọn ghép với danh mục đã có trên phần mềm. Đối với các đơn vị có lượng hóa đơn phát hành lớn trên MISA meInvoice, đặc biệt là các đơn vị trong lĩnh vực bán lẻ xăng dầu thì hàng ngày tại mỗi cây xăng, số lượng hóa đơn phát sinh có thể lên đến hàng nghìn hóa đơn nên việc hạch toán thủ công từng hóa đơn sẽ gây mất nhiều thời gian, dễ sai sót.

Nhằm hỗ trợ giải quyết những vấn đề kể trên, phần mềm kế toán online MISA AMIS đã cải tiến tích hợp thành công với Trợ lý trí tuệ nhân tạo AVA để tự động lấy các hóa đơn đã phát hành trên meInvoice về phần mềm và tự động sinh các chứng từ hạch toán. Người dùng không cần thực hiện bất kỳ thao tác nhập liệu nào mà vẫn hạch toán được các hóa đơn phát sinh trong ngày một cách đầy đủ, chính xác.

Để sử dụng tính năng mới, người dùng cần kết nối với phần mềm MISA meInvoice để trợ lý AVA có thể thực hiện tự động xử lý hóa đơn. Chi tiết hướng dẫn thực hiện như sau:

Thiết lập các quy tắc hạch toán tự động

 • Vào phân hệ Bán hàng, tab Tự động hạch toán HĐ
 • Chọn Thiết lập hạch toán tự động để thiết lập các quy tắc hạch toán tự động cho các hóa đơn được lấy về:

hach-toan-hoa-don-dau-ra-1

 • Thực hiện thiết lập các điều kiện của quy tắc hạch toán. Xem hướng dẫn chi tiết việc thiết lập quy tắc hạch toán tự động tại đây.

hach-toan-hoa-don-dau-ra-2

 • Nhấn Cất để lưu quy tắc tự động hạch toán hóa đơn.
 • Người dùng cần thực hiện thiết lập thời gian lấy hóa đơn từ meInvoice về sao cho phù hợp, đảm bảo các hóa đơn lấy về là các hóa đơn chưa được hạch toán trên phần mềm kế toán:

hach-toan-hoa-don-dau-ra-3

Sau khi lưu quy tắc, chương trình sẽ tự động thực hiện các công việc:

1. Tự động lấy hóa đơn từ MISA meInvoice

Chương trình tự động lấy các hóa đơn thỏa mãn các quy tắc đã được thiết lập từ MISA meInvoice về AMIS Kế toán và đọc nội dung hóa đơn được lấy về.

2. Tự động kiểm tra hóa đơn

Chương trình sẽ thực hiện kiểm tra hóa đơn và xác định các danh mục mới phát sinh:

 • Tự động thêm mới đối với các danh mục áp dụng quy tắc có tích chọn Tự động thêm mới:

hach-toan-hoa-don-dau-ra-4

 • Người dùng cần thực hiện xử lý các danh mục khách hàng/vật tư hàng hóa áp dụng quy tắc tích chọn Kiểm tra, xác nhận từng đối tượng:

hach-toan-hoa-don-dau-ra-5

 • Nhấn Xử lý để thực hiện xử lý từng danh mục.
  • Ví dụ đối với danh mục Khách hàng: Người dùng có thể lựa chọn hình thức xử lý cho các khách hàng mới là: Tạo mã mới hoặc Chọn mã có sẵn
   • Nếu chọn Tạo mã mới: Khi nhấn Xác nhận, phần mềm sẽ tự động thêm khách hàng vào danh sách danh mục:

hach-toan-hoa-don-dau-ra-6

 • Nếu chọn Chọn mã có sẵn: Người dùng cần lựa chọn mã khách hàng có sẵn trên danh mục khách hàng.

hach-toan-hoa-don-dau-ra-7

 • Khi sinh chứng từ hạch toán, phần mềm sẽ tự động lấy danh mục khách hàng được chọn lên chứng từ:

hach-toan-hoa-don-dau-ra-8

 • Thực hiện xử lý tương tự đối với danh mục Vật tư hàng hóa:

hach-toan-hoa-don-dau-ra-9

3. Tự động hạch toán chứng từ

Chương trình tự động lập chứng từ dựa theo quy tắc hạch toán tự động đã được thiết lập:

 • Hiển thị số lượng hóa đơn tự động hạch toán thành công:

hach-toan-hoa-don-dau-ra-10

 • Thông báo số lượng hóa đơn hạch toán không thành công: Người dùng có thể xem chi tiết nguyên nhân hạch toán không thành công và thực hiện xử lý và sinh lại chứng từ:

hach-toan-hoa-don-dau-ra-11

Lưu ý
 • Cập nhật lại số lượng danh mục được xử lý và số lượng hóa đơn hạch toán:

hach-toan-hoa-don-dau-ra-12

 • Ngừng hạch toán tự động:

hach-toan-hoa-don-dau-ra-13

Phần mềm kế toán online MISA AMIS đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp. Kính mời anh chị nhanh tay đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS để công tác kế toán chính xác hơn, nhanh hơn, tiện lợi hơn.


Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Xem tất cả