Công ty cổ phần MISA Tất cả sản phẩm MISA
Tags Thuế gtgt tăng

Thời hạn nộp thuế gtgt và cách xử lý vấn đề...

Thuế GTGT là loại thuế gián thu, tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong suốt quá trình...
Liên hệ mua hàng
090 488 5833