Tags Thuế giá trị gia tăng

Tổng hợp quy định và cách tính thuế giá trị gia...

Trong các vấn đề có liên quan thì các cá nhân, tổ chức làm về xuất - nhập khẩu (XNK) vẫn còn nhiều thắc...
cách tính thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo...

Cách tính thuế giá trị gia tăng phải nộp là khác nhau đối với mỗi đối tượng khác nhau. Theo quy định hiện hành...
kiến thức thuế VAT cho giám đốc

Kiến thức thuế VAT dành cho Giám đốc

Thuế Giá trị gia tăng hay còn được gọi là Thuế VAT là loại thuế cơ bản trong doanh nghiệp. Giám đốc cần hiểu...