Tags Silbermann
Ben Silbermann

4 bài học kinh doanh thành công từ ông chủ doanh...

Làm thế nào để Pinterest có thể trở thành công ty có giá trị 12 tỷ đô như ngày hôm nay? Hãy cùng tìm...