Công ty cổ phần MISA Tất cả sản phẩm MISA
Tags Nhà lãnh đạo
nhà lãnh đạo giỏi

6 đặc điểm của một nhà lãnh đạo giỏi truyền cảm...

Người lãnh đạo thực sự không hẳn là người có thâm niên lâu nhất hay có vị trí cao nhất trong công ty. Một...
nhà lãnh đạo kiệt xuất

Công thức 1% + 4%= 96% tạo nên nhà lãnh đạo...

Nhà lãnh đạo kiệt xuất không hoàn toàn là do thiên bẩm nhưng nếu chỉ cố gắng mà không có tài năng thì sao?...
Liên hệ mua hàng
090 488 5833