ĐĂNG KÝ NGAY

Tặng thêm ngay sau khi đăng ký:

10 quyển e-Book được download nhiều nhất năm
10 sự kiện Webinar kèm tài liệu đầy đủ
80+ bài viết chuyên ngành được đọc nhiều nhất
• Chuỗi 10 bài học mỗi ngày theo từng chuyên môn

Tiết kiệm tới 20% chi phí mua mới

Các bước thực hiện

Đối tượng tham gia

Tất cả những người đang có nhu cầu tìm hiểu các giải pháp để quản trị hoạt động tổng thể, hoặc theo phòng ban trong doanh nghiệp
Dành cho nhân sự các phòng ban:
Phòng Kế Toán
Phòng Kinh Doanh
Phòng Marketing
Phòng Nhân Sự
Phòng Hành Chính
+10 phòng ban khác

Quyền lợi người tham gia

Thời gian hiệu lực của ưu đãi được nhận:

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 28/02/2023
Thời gian đăng ký nhận được ưu đãi:

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/01/2023
Sản phẩm áp dụng

• Giải pháp quản lý Bán hàng (CRM)
• Giải pháp quản lý Marketing
• Giải pháp quản lý Quy trình
• Giải pháp quản lý Nhân sự
• Giải pháp quản lý Công việc
• Giải pháp quản lý Tài chính - Kế toán
• Giải pháp văn phòng số (Digital Workplace)
• Giải pháp quản lý Tổng thế
ĐĂNG KÝ NGAY

Số lượng ưu đãi có hạn!

*Không áp dụng cùng các chương trình ưu đãi khác

10 quyển e-Book được download nhiều nhất năm
10 sự kiện Webinar kèm tài liệu đầy đủ
80+ bài viết chuyên ngành được đọc nhiều nhất
• Chuỗi 10 bài học mỗi ngày theo từng chuyên môn

Tặng thêm ngay sau khi đăng ký:

Nhận trọn bộ quà tặng ngay sau khi đăng ký

10 quyển Ebook được download nhiều nhất năm

10 sự kiện Webinar kèm tài liệu đầy đủ

80 bài viết chuyên ngành được đọc nhiều nhất

Đầy đủ các lĩnh vực: tài chính kế toán, marketing, bán hàng, quản lý điều hành,...

Gồm: Video Record + Slide hướng dẫn + Ebook nghiệp vụ chi tiết

Top bài viết được đọc nhiều nhất trong các lĩnh vực về: tài chính kế toán, marketing, kinh doanh, nhân sự, điều hành,....

10 chuỗi bài học mỗi ngày theo từng chuyên môn

Chuỗi tổng hợp các bài học, case study thực tế của từng doanh nghiệp, phương pháp triển khai bài bản

ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký ngay tại đây!

Tìm hiểu và đăng ký nhận tư vấn trước ngày 31/01/2023 để nhận được ưu đãi 20% (sử dụng trước ngày 28/02/2023).
Số lượng ưu đãi có hạn.

Tiết kiệm tới 20% chi phí mua mới