Doanh nghiệp bạn có đang gặp phải các vấn đề ?
amis
Mất khả năng cạnh tranh do thiếu dữ liệu báo cáo (kế toán - nhân sự - kinh doanh) để ra quyết định kịp thời
amis
Công việc bị gián đoạn do không kế thừa dữ liệu Kế toán - Bán hàng?
amis
Tốn chi phí nuôi bộ máy quản lý cồng kềnh, không kết nối được với nhau?
amis
Bị ngắt kết nối khi rời khỏi công ty vì phần mềm đang sử dụng không thể làm việc online?
amis
Giảm lợi nhuận do không nắm bắt được doanh thu của mỗi chi nhánh/công ty con?
amis
Bị chiếm dụng vốn vì không quản lý được hạn nợ, tuổi nợ?
amis
Ứ đọng vốn do không kiểm soát được hàng tồn ở các kho?
amis
Mất khả năng thanh toán do không kiểm soát được dòng tiền?
Tìm hiểu giải pháp
Tại sao hơn 10.000 doanh nghiệp đa chi nhánh,
quy mô lớn sử dụng AMIS.VN ?
AMIS
Nắm bắt doanh thu tức thời của mỗi chi nhánh/công ty con đảm bảo tính minh bạch, tăng doanh thu
AMIS
Quản lý nợ phải thu, nợ phải trả theo tuổi và hạn giúp tăng khả năng thanh toán
AMIS
Kiểm soát hàng tồn tức thì giúp luân chuyển vốn lưu động dễ dàng
AMIS
Kiểm soát dòng tiền vào - ra tức thì đảm bảo khả năng thanh toán, không phát sinh lãi vay
AMIS
Tức thời xem dữ liệu báo cáo Kế toán - Nhân sự - Kinh doanh để ra quyết định điều hành kịp thời
AMIS
Kết nối dữ liệu các phòng ban Kế toán - Nhân sự - Kinh doanh giúp giảm chi phí
AMIS
Làm việc cả offline và online giúp công việc không bị gián đoạn dù không có mặt ở công ty
AMIS
Liên kết tức thời dữ liệu Kế toán - Bán hàng khiến việc tra cứu, đối soát nhanh chóng, tiết kiệm thời gian
Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ
AMIS
Kế toán
Cung cấp số liệu kế toán, báo cáo tài chính theo thời gian thực, chính xác giúp chủ doanh nghiệp kịp thời ra các quyết định điều hành
AMIS
Nhân sự
Hoạch định nguồn nhân lực, báo cáo tình hình biến động nhân sự, tuyển dụng, quản lý hồ sơ lao động, quản lý lương
AMIS
Bán hàng
Đánh giá hiệu quả chi phí marketing, cập nhật tức thời tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh số của từng nhân viên, chi nhánh và quản trị thông tin khách hàng
AMIS
Quản trị chung
Hợp nhất các tính năng Công việc, Tri Thức, Tin tức, Sáng kiến, Tài liệu, Văn thư, Website, Quản lý tài sản, Kho ảnh, Kho phim, Download
Dùng thử full phân hệ
Ưu điểm vượt trội khi dùng AMIS.VN
AMIS Kết nối với Tổng cục Thuế, Ngân hàng, hóa đơn điện tử
AMIS Tiên phong sử dụng trí tuệ nhân tạo AI
AMIS Sử dụng được trên mọi thiết bị
AMIS Thương hiệu uy tín 25 năm
AMIS Chất lượng sản phẩm: ISO 9001:2008, CSA STAR, CMMi
AMIS Tư vấn hỗ trợ 24/7
CHI TIẾT TÍNH NĂNG, LỢI ÍCH CỦA AMIS.VN
AMIS
Đăng ký dùng thử phần mềm
Khách hàng tiêu biểu
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
Báo chí nói về AMIS
AMIS
Đăng ký dùng thử