Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đang gặp phải?

AMIS Kế toán
Chưa nắm bắt kịp thời doanh số theo từng nhân viên cửa hàng, đại lý để có chính sách khen thưởng động viên và chính sách khoán kịp thời Không kiểm soát được lượng tồn kho thực tế so với sổ sách dẫn đến thất thoát hàng hóa của doanh nghiệp
Mất nhiều thời gian trong việc quy đổi từ đơn giá sau thuế sang đơn giá trước thuế khi xuất hóa đơn, dẫn đến sai lệch hóa đơn với số tiền khách hàng thanh toán
Khó khăn trong việc xác định và tổng hợp số lượng hao hụt của hàng hóa trong kỳ dẫn đến chênh lệch sổ kho, số lượng hao hụt vượt định mức theo quy định
Khó khăn trong việc tập hợp doanh thu bán hàng theo cây xăng, cửa hàng để đưa ra báo cáo kịp thời tham mưu cho ban giám đốc

Lợi ích khi sử dụng MISA AMIS Kế Toán

Nắm bắt doanh thu theo nhân viên, đại lý
Nắm bắt doanh thu theo nhân viên, đại lý
Cho phép theo dõi, báo cáo doanh thu theo nhân viên bán hàng, cừa hàng, đại lý để kịp thời động viên, khen thưởng những nhân viên làm tốt
Kiểm soát tồn kho
Kiểm soát tồn kho
Cho phép kiểm kê kho ngay khi nhập hàng mới, giúp doanh nghiệp biết được chênh lệch giữa số lượng sổ sách và số lượng thực tế, hỗ trợ lập ngay chứng từ xuất/ nhập kho
Tự động quy đổi đơn giá
Tự động quy đổi đơn giá
Khi mua hàng và bán hàng khách hàng chỉ cần điền đúng đơn giá sau thuế, phần mềm sẽ quy đổi tự động sang đơn giá trước thuể.
Xác định số lượng hao hụt hàng hóa
Xác định số lượng hao hụt hàng hóa
Cho phép tổng hợp số lượng hao hụt của hàng hóa trong kỳ kịp thời, chính xác giúp tiết kiệm thời gian, tránh sai sót
Tập hợp doanh thu bán hàng
Tập hợp doanh thu bán hàng
Cho phép theo dõi, báo cáo doanh thu theo từng cây xăng, cửa hàng giúp kế toán kịp thời tham mưu ban giám đốc
Quản lý tồn kho
Quản lý tồn kho
Phần mềm cho phép tạo kho để quản lý riêng công cụ, hàng quà tặng, giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo chính xác

MISA AMIS Kế toán – Công cụ hỗ trợ đắc lực cho Kế toán doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Phần mềm kế toán MISA được doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tin dùng nhất hiện nay, tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn 170.000 khách hàng tổ chức đang sử dụng

Sản xuất
Dịch vụ
Thương mại
Xây lắp

Giải thưởng đạt được

Đăng ký nhận tư vấn,
khám phá sức mạnh đột phá của MISA AMIS Kế toán

MISA AMIS kế toán - giải pháp quản trị tài chính kế toán Online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
phần mềm AMIS Kế toán ngay