AMIS Công việc

Video trải nghiệm AMIS Công việc

Video trải nghiệm AMIS Công việc
Video trải nghiệm AMIS Công việc

Tối ưu thời gian quản trị – điều hành cho lãnh đạo

Giao việc, phê duyệt, theo dõi tiến độ, điều phối công việc hiệu quả
Tối ưu thời gian quản trị của nhà lãnh đạo
  • Giao việc cho nhân viên một cách hệ thống, nhất quán với công cụ quản lý công việc AMIS.
  • Nắm bắt kịp thời tiến độ công việc giúp điều chỉnh và phân bổ nguồn lực hợp lý.
  • Dễ dàng truyền đạt và trao đổi với nhân viên trên giao diện tập trung, nhờ phần mềm quản lý tiến độ công việc AMIS.
  • Nhận báo cáo phân tích hiệu suất của nhân viên làm cơ sở đánh giá và cải thiện năng suất làm việc nhanh chóng.
  • Tiết kiệm thời gian họp, kiểm tra hàng ngày nhờ tính năng báo cáo động, hình ảnh trực quan sinh động.

Phần mềm giao việc AMIS tối đa hóa năng suất làm việc của nhân viên

Nhân viên chủ động lập kế hoạch, hoàn thành công việc, phối hợp với các phòng ban trên một nền tảng hợp nhất nhờ AMIS Công việc
Phần mềm giao việc AMIS tối đa hóa năng suất làm việc của nhân viên
Nhận việc từ cấp trên một cách nhất quán để tránh bỏ xót công việc được giao
Nhận việc từ cấp trên một cách đầy đủ, nhất quán tránh sót việc
Dễ dàng lập kế hoạch công việc cá nhân một cách hệ thống và nhất quán, theo dõi tiến độ sát sao để không bỏ xót công việc
Dễ dàng lập kế hoạch, theo dõi tiến độ sát sao
Báo cáo, cập nhật, kiểm tra kết quả công việc nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi giúp tự quản lý công việc dễ dàng
Cập nhật, kiểm tra kết quả nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi, quản lý công việc dễ dàng
Kết nối, trao đổi với đồng nghiệp ngay trên dự án, công việc, không bao giờ bỏ lỡ thông tin quan trọng
Kết nối, trao đổi với đồng nghiệp trên cùng công việc và dự án một cách thuận tiện
Sắp xếp ưu tiên công việc hợp lý và đo đếm năng suất công việc với công cụ quản lý thông minh giúp cải tiến hiệu suất làm việc
Sắp xếp mức độ ưu tiên công việc, đo lường hiệu suất làm việc với công cụ quản lý thông minh

Tăng hiệu suất với sự kết hợp của nhiều mô hình quản trị công việc

Làm việc
mọi lúc, mọi nơi
với phiên bản Mobile tiện lợi
Làm việc mọi lúc, mọi nơi với phiên bản Mobile

Bắt đầu quản lý công việc của bạn ngay hôm nay với phần mềm quản lý công việc AMIS

Ứng dụng AMIS Công việc đã có mặt trên