AMIS Bán hàng
Quản lý kinh doanh dễ dàng
với AMIS Bán hàng
AMIS Bán hàng - Quản lý kinh doanh dễ dàng với AMIS Bán hàng
AMIS Bán hàng giúp quản lý kinh doanh như thế nào
AMIS Bán hàng giúp quản lý kinh doanh như thế nào
Dễ dàng xây dựng quy trình bán hàng
cho doanh nghiệp của bạn
Dễ dàng chuẩn hoá cách thức bán hàng với quy trình làm việc rõ ràng
Xây dựng quy tắc phân chia thị trường, phân bổ cơ hội cho từng NVKD, giải quyết tình trạng tranh chấp thị trường
Xây dựng quy trình phê duyệt cụ thể, rút ngắn thời gian làm việc và thời gian chờ đợi của khách hàng
Giao và theo dõi tình hình thực hiện doanh số
Giao mục tiêu doanh số cụ thể cho từng khu vực, từng nhóm, từng nhân viên một cách trực quan và chính xác
Dễ dàng theo dõi tình hình thực hiện doanh số để kịp thời điều chỉnh
Dự báo doanh số tức thời dựa trên tiến trình chăm sóc khách hàng giúp quản lý nhanh chóng nắm bắt tình hình kinh doanh
Giao và theo dõi tình hình thực hiện doanh số
Ra quyết định thông minh
với hệ thống báo cáo tổng quan và phân tích chuyên sâu
Ra quyết định thông minh với hệ thống báo cáo tổng quan và phân tích chuyên sâu
 • 1
  Báo cáo phân tích hiệu quả của từng kênh tiếp thị giúp DN tiết kiệm chi phí cũng như tối ưu hoá nguồn lực chào hàng
 • 2
  Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch doanh số giúp QLBH hiểu rõ tình hình, kịp thời điều chỉnh các chính sách bán hàng
 • 3
  Báo cáo phân tích lý do thắng thua giúp cải tiến chính sách, cải tiến sản phẩm
 • 4
  Báo cáo phân tích nguồn gốc cơ hội giúp NVKD nắm bắt chính xác nguồn cơ hội tiềm năng giúp tăng năng suất chào hàng thành công
Hỗ trợ, đào tạo nhân viên kinh doanh
kịp thời và hiệu quả
 • Báo cáo đo lường tỉ lệ chuyển đổi qua từng giai đoạn giúp nâng cao hiệu quả chuyển đổi cơ hội thành khách hàng
  Báo cáo đo lường tỉ lệ chuyển đổi qua từng giai đoạn giúp nâng cao hiệu quả chuyển đổi cơ hội thành khách hàng
 • Báo cáo phân tích năng suất nhân viên giúp dễ dàng đánh giá hiệu quả kinh doanh và hỗ trợ kịp thời
  Báo cáo phân tích năng suất nhân viên giúp dễ dàng đánh giá hiệu quả kinh doanh và hỗ trợ kịp thời
Trải nghiệm ngay
cách thức quản lý bán hàng hiệu quả nhất
mà AMIS Bán hàng mang đến cho bạn