Cách tính phụ cấp theo mức lương cơ sở mới nhất hiện nay

08/09/2022
2649

Cách tính phụ cấp theo mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức có gì mới? Hãy cùng MISA AMIS HRM cập nhật cách tính phụ cấp mới nhất theo quy định hiện hành để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

1. Đối tượng được hưởng lương, phụ cấp theo quy định mới

Theo Thông tư 10/2023/TT-BNV ban hành ngày 26/6/2023 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở, các nhóm đối tượng hưởng phụ cấp bao gồm:

  1. Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.
  2. Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
  3. Cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, biệt phái đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
  4. Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐCP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
  5. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định của pháp luật hiện hành.
  6. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
  7. Các đối tượng sau đây cũng thuộc phạm vi áp dụng Thông tư này khi tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật:

a) Cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng (trong nước và ngoài nước) thuộc danh sách trả lương của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động;

b) Người đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc (kể cả tập sự công chức cấp xã) trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động;

c) Cán bộ, công chức, viên chức đang bị tạm đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam;

d) Các trường hợp làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động được ký kết hợp đồng lao động theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

cách tính phụ cấp
Những ai được hưởng phụ cấp theo quy định mới?

2. Cách tính phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức khi tăng lương cơ sở từ 01/7/2023

Điều 3 Thông tư 10/2023/TT-BNV về cách tính lương, phụ cấp, hoạt động phí khi tăng lương cơ sở theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định như sau:

2.1 Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động – đối tượng được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 8 và 9 Điều 1 Thông tư 10/2023/TT-BNV

Mức lương, phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có được tính dựa vào:

  • Hệ số lương, phụ cấp hiện hưởng theo quy định về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng cơ quan. Quy định này được ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền của Đảng và và Nhà nước.
  • Mức lương cơ sở quy định tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP.

Công thức tính phụ cấp theo mức lương cơ sở:

Mức phụ cấp áp dụng từ 1/7/2023 = Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Công thức tính phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có:

Mức phụ cấp áp dụng từ 1/7/2023 = Mức lương áp dụng từ 01/7/2023 +

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo áp dụng từ 1/7/2023 (nếu có) +

Mức phụ cấp thâm niên vượt khung áp dụng từ 1/7/2023 (nếu có)

x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên mức tiền theo quy định hiện hành.

Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có:

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu áp dụng từ 1/7/2023 = Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng nếu có

2.2 Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp – đối tượng được quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư 10/2023/TT-BNV

Mức hoạt động phí được tính dựa vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định hiện hành. Công thức chi tiết:

Mức hoạt động phí áp dụng từ 1/7/2023 = Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí theo quy định

2.3 Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố – đối tượng được quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 10/2023/TT-BNV

Từ ngày 1/7/2023, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP được tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng.

Mức phụ cấp đối với các đối tượng này được áp dụng theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

Từ ngày 01/8/2023, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP được tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng.

Mức phụ cấp đối với các đối tượng này được áp dụng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP.

2.4 Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu – đối tượng này được quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 10/2023/TT-BNV

Nhóm đối tượng này là những người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an; người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an).

Mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có của nhóm đối tượng này được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 10/2023/TT-BNV.

3. Kết luận

Với những thông tin trên, hy vọng bạn đọc đã hiểu rõ cách tính phụ cấp cho các nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Hãy theo dõi blog và các bài viết khác của MISA AMIS HRM để cập nhật kiến thức mới nhất chính sách lương thưởng, phúc lợi cho nhân viên.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 5 Trung bình: 4.8]
Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Xem tất cả