Kiến thức MISA và VINASA phối hợp tổ chức seminar về các công cụ...

MISA và VINASA phối hợp tổ chức seminar về các công cụ phân tích dữ liệu lớn và thực hành (Big Data)

Nội dung tiếp theo trong chuỗi seminar về “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” do VINASA và MISA phối hợp tổ chức là buổi chia sẻ của diễn giả Nguyễn Anh Tuấn – Co-founder – Exo Platfom về “Các công cụ phân tích dữ liệu lớn và thực hành (Big Data)”

Các nội dung chính trong buổi chia sẻ bao gồm:
  • Giới thiệu về Big Data, lịch sử Big Data
  • Giới thiệu về các dự án mã nguồn mở liên quan tới Big Data (hadoop, kafka, zookeeper..), thế mạnh của từng dự án và cách phân loại chọn lựa các dự án mã nguồn mở để đáp ứng nhu cầu.
  • Cách thu thập thông tin, yêu cầu, phân tích cấu trúc data để thiết kế một hệ thống big data. Thiết kế các tiêu chí cho hệ thống phân tích dữ liệu như performance, scalability, reliability, accuracy, metrics, UI
  • Xây dựng hệ thống với các Unit test, integration test, metrics, UI.
  • Xây dựng một hệ thống web search engine với 20 máy để làm ví dụ và các kinh nghiệm thực tế khi sử dụng hệ thống mã nguồn mở.
Diễn giả Nguyễn Anh Tuấn – Co-founder – Exo Platfom
 

Rất đông các thành viên trong VINASA cũng như doanh nghiệp CNTT về lĩnh vực phần mềm quan tâm tới buổi chia sẻ về Big Data

Một số thống kê về Big Data trên thế giới năm 2015
Có thể thấy được rằng khối lượng thông tin hiện nay rất lớn và nó vượt quá khả năng xử lý bằng các hệ thống máy móc, phần mềm chúng ta đang có hoặc đã biết. Do vậy cần có phương án giải quyết bài toán xử lý dữ liệu một cách tối ưu nhất.
Nhiều câu hỏi được đặt ra cho diễn giả về các vấn đề liên quan tới xử lý Big Data
 
 

Cuối buổi chia sẻ, ông Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Chủ tịch HĐQT MISA đã tóm tắt lại nội dung và gửi lời cảm ơn cũng như trao tặng chứng nhận từ VINASA tới diễn giả – ông Nguyễn Anh Tuấn – Co-founder – Exo Platfom
 
Những buổi seminar bổ ích sẽ liên tục được VINASA và MISA phối hợp tổ chức hàng tuần
Chia sẻ bài viết hữu ích này