Quản lý - điều hành Công nghệ & đổi mới sáng tạo Đánh giá mức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và...

Chuyển đổi số là yêu cầu thực tiễn mà tất cả các doanh nghiệp cần nhanh chóng nắm bắt, đặc biệt là với những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì vậy, để giúp các doanh nghiệp này xác định được giai đoạn hiện tại và định hướng chuyển đổi tiếp theo, Bộ Thông tin và truyền thông đã ban hành Bộ chỉ số DBI đánh giá mức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hãy cùng MISA AMIS tìm hiểu chi tiết về bộ chỉ số và cách đo lường qua bài viết dưới đây ngay! 

MISA AMIS xin dành tặng bạn bộ tài liệu miễn phí: Hướng dẫn chuyển đổi số các ngành nghề

I. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì? 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là những doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa có số lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội không quá 200 người và xác định theo các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp xây dựng và thương mại – dịch vụ. 

doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cụ thể hơn, tại điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ đã phân biệt rõ định nghĩa của doanh nghiệp vừa vào nhỏ như sau: 

Doanh nghiệp siêu nhỏ  Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa
Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp

Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng 

 • Không vượt quá 10 lao động đóng bảo hiểm xã hội.
 • Tổng doanh thu của năm / Tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.  
 • Không quá 100 người lao động đóng bảo hiểm xã hội.
 • Tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng / Tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng.
 • Không quá 200 người lao động đóng bảo hiểm xã hội.
 • Tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng / Tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng.
Lĩnh vực thương mại – dịch vụ
 • Không vượt quá 10 người lao động đóng bảo hiểm xã hội.
 • Tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng / Tổng nguồn vốn của nắm không quá 3 tỷ đồng. 
 • Không quá 50 người lao động đóng bảo hiểm xã hội.
 • Tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng / Tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng.
 • Không quá 100 người lao động đóng bảo hiểm xã hội.
 • Tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng / Tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng.

>> Xem ngay: Đánh giá chuyển đổi số của doanh nghiệp – Bộ chỉ số DBI

II. Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Như vậy, những doanh nghiệp phù hợp với các tiêu chí trên có thể đánh giá mức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Bộ chỉ số DBI tại Phụ lục I, Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT.   

1. Cấu trúc bộ chỉ số

Đây là công cụ được Bộ Thông tin và truyền thông nghiên cứu tổng hợp từ những mô hình tiên tiến trên thế giới và thực tiễn đặc thù của của các doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có cấu trúc đánh giá riêng khác biệt với những quy mô doanh nghiệp lớn hoặc tập đoàn, tổng công ty. 

trụ cột chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa
6 trụ cột chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cụ thể, doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ, nhỏ hoặc vừa cần đánh giá theo 6 trụ cột lớn bao gồm: trải nghiệm số cho khách hàng, chiến lược, hạ tầng và công nghệ số, vận hành, chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp, dữ liệu tài sản và thông tin.  

Mỗi trụ cột lại có thêm những chỉ số thành phần và mỗi thành phần được tạo nên từ tiêu chí khác nhau (tổng là 10 chỉ số và 60 tiêu chí) cho doanh nghiệp trả lời hoặc cung cấp thông tin tương ứng như sau:  

Trụ cột Trải nghiệm số cho khách hàng Chiến lược Hạ tầng và công nghệ số Vận hành Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp Dữ liệu tài sản và thông tin
Tiêu chí 
 • Hiện diện trực tuyến (45 điểm) 
 • Hoạt động trực tuyến (20 điểm) 
 • Chiến lược chuyển đổi số 
 • (5 điểm) 
 • Kết nối mạng (10 điểm)
 • Hạ tầng Công nghệ thông tin – truyền thông (70 điểm) 
 • Chính sách Công nghệ thông tin – truyền thông (30 điểm)
 • Nguồn nhân lực (35 điểm)
 • Sử dụng ICT (25 điểm)
 • Cơ sở hạ tầng R&D (25 điểm) 
 • Sử dụng và quản trị dữ liệu (35 điểm) 

Từ bảng tổng hợp câu trả lời của doanh nghiệp, hệ thống sẽ trả kết quả tính điểm theo từng tiêu chí riêng và điểm tổng thể mức độ chuyển đối số của cả doanh nghiệp. 

2. Thang điểm

Thang điểm đánh giá mức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được thể hiện qua bảng dưới đây: 

STT Chỉ số Số lượng tiêu chí Thang điểm tối đa
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5
Đánh giá tổng thể 60 64 128 192 256 320
1 Trải nghiệm số cho khách hàng 13 13 26 39 52 65
2 Chiến lược số 1 5 10 15 20 25
3 Hạ tầng và Công nghệ số 16 16 32 48 64 80
4 Vận hành 13 13 26 39 52 65
5 Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp 10 10 20 30 40 50
6 Dữ liệu và tài sản thông tin 7 7 14 21 28 35

Trong đó, các mức từ 1 đến 5 đại diện cho mức độ chuyển đổi số chi tiết là mức 1 – khởi động; mức 3 – hình thành, mức 4 – nâng cao, mức 5 – dẫn dắt.

Mức 1 hình thành nghĩa là doanh nghiệp nhỏ và vừa mới chỉ bắt đầu thực hiện một số hoạt động chuyển đổi số đơn giản. Theo mức độ tăng dần, khi đạt đến mức 5 dẫn dắt doanh nghiệp không chỉ tiệm cận với sự hoàn thiện mà còn có năng lực hướng dẫn, hỗ trợ các công ty con trong hệ sinh thái của mình hoặc các công ty khác chuyển đổi số thành công. 

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần sẵn sàng những tri thức và nguồn lực để tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Chính vì vậy, MISA AMIS mời bạn tham khảo nhay Ebook chuyên sâu dưới đây:

MỜI BẠN ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY BỘ TÀI LIỆU MIỄN PHÍ: HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI SỐ CÁC NGÀNH NGHỀ

3. Phương pháp xác định mức độ chuyển đổi chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Việc xác định mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp có vai trò quan trọng để doanh nghiệp hiểu được điểm mạnh, điểm yếu và biết mình đang ở đâu trong toàn bộ tiến trình. 

đánh giá điểm chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa
Các cách đánh giá điểm chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vậy doanh nghiệp cần thực hiện tính tổng mức độ chuyển đối như thế nào sau khi hoàn thành bảng câu hỏi? Dưới đây là hai phương pháp đánh giá mức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

3.1. Đánh giá từng trụ cột

Căn cứ vào điểm tổng của từng tiêu chí trong trụ cột, doanh nghiệp có thể đối chiếu với thang điểm để xếp hạng từng cột theo 6 mức độ chuyển đổi: 

Mức độ Mức độ chuyển đổi số Thang điểm theo từng trụ cột
0 Chưa khởi động Điểm đạt được nhỏ hơn 10% điểm tối đa từng trụ cột.
1 Khởi động Điểm đạt được chiếm từ 10% đến 20% điểm tối đa từng trụ cột.
2 Bắt đầu Điểm đạt được lớn hơn 20% đến 40% điểm tối đa từng trụ cột.
3 Hình thành Điểm đạt được lớn hơn 40% đến 60% điểm tối đa từng trụ cột.
4 Nâng cao Điểm đạt được lớn hơn 60% đến 80% điểm tối đa từng trụ cột.
5 Dẫn dắt Điểm đạt được lớn hơn 80% đến 100% điểm tối đa từng trụ cột.

Ví dụ, một doanh nghiệp nhỏ có tổng điểm của trụ cột Trải nghiệm số cho khách hàng là 39 điểm thì trụ cột Trải nghiệm số cho khách hàng của doanh nghiệp được đánh giá đạt mức 3 – đã hình thành.

>> Đọc thêm: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

3.2. Đánh giá tổng thể

Bên cạnh cách tính từng trụ cột, doanh nghiệp có thể đánh tổng thể theo hình thức xét điểm tổng tối đa: 

Mức độ Mức độ chuyển đổi số Thang điểm 
0 Chưa khởi động
 • Điểm tổng nhỏ hơn hoặc bằng 20 điểm.
1 Khởi động
 • Điểm tổng trên 20 điểm.
 • Đạt tối thiểu 4 trụ cột thuộc mức 1 hoặc cao hơn nhưng chưa đạt yêu cầu để xếp hạng cao hơn.
2 Bắt đầu
 • Điểm tổng tối đa trên 64 điểm.
 • Đạt tối thiểu 4 trụ cột thuộc mức 2  hoặc cao hơn nhưng chưa đạt yêu cầu để xếp hạng cao hơn.
3 Hình thành
 • Điểm tổng tối đa trên 128 điểm.
 • Đạt tối thiểu 4 trụ cột thuộc mức 3 hoặc cao hơn nhưng chưa đạt yêu cầu để xếp hạng cao hơn. 
4 Nâng cao
 • Điểm tổng tối đa trên 192 điểm.
 • Đạt tối thiểu 4 trụ cột thuộc mức 4 hoặc cao hơn nhưng chưa đạt yêu cầu để xếp hạng cao hơn. 
5 Dẫn dắt
 • Điểm tổng tối đa trên 256 điểm.
 • Đạt 6 trụ cột thuộc mức 5. 

IV. Kết luận

Đánh giá mức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở giúp doanh nghiệp thấu hiểu giai đoạn hiện tại. Từ đó, nhà lãnh đạo có thể chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực con người, tài chính và công nghệ để thiết lập lộ trình chuyển đổi số phù hợp trong tương lai. 

.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]